Dr. Ing. Yury Kravetos

语言特长:俄语,英语 乌克兰籍

教育经历:Vinnitsa State Pedagogical University天文学和信息技术专业

曾经就职:在selbik.ua任Tech support 4年,在3dworld.com.ua 任网站工程师13年。熟悉全球电商交易规则。 主要工作:互联网技术, SEO维护, 电商门户网站

X